Komu pomáháme

Vyberte si jeden z konkrétních příběhů, který chcete podpořit nebo prostě podpořte projekt Teribear. 
Společně pohneme Prahou!

 • Chci pomoci ohroženým těhotným maminkám
  Chci pomoci ohroženým těhotným maminkám

  ... Máma je máma! Někdy žena otěhotní do nepříznivých podmínek, potkalo ji něco těžkého a neumí si se situací poradit. Díky včasné pomoci a podpoře se však bez ohledu na minulost může stát milující a pečlivou maminkou.

 • Chci pomoci rodinám v nouzi, kterým hrozí odebrání dětí
  Chci pomoci rodinám v nouzi

  ... protože životní krize ještě nemusí znamenat rozklad rodiny. Pokud se rodiče o děti dobře starají, je špatné trhat rodinu ze sociálních důvodů.

 • Chci pomoci maminkám z azylového domu začít znovu
  Chci pomoci maminkám z azylového domu začít znovu

  ... protože ovlivnit budoucnost dětí znamená změnit budoucnost jejich matek. Pomáháme maminkám začít po odchodu z azylového domu nový život, naučit se plánovat, spravovat rodinný rozpočet a vyvarovat se dluhů.

 • Chci pomoci návratu dětí z ústavů zpět do rodiny
  Chci pomoci návratu dětí z ústavů zpět do rodiny

  ... protože děti, které vyrůstaly v rodinném prostředí, mají mnohem větší šanci na úspěch v životě a na vlastní spokojenou rodinu než ty, které vyrostly v ústavu.

 • Chci podpořit pěstounskou péči a adopci
  Chci podpořit pěstounskou péči a adopci

  ... protože každé dítě si zaslouží a potřebuje vyrůstat v milujícím rodinném prostředí. A pokud už biologická rodina selže, je skvělé, že jsou tu lidé s velkým srdcem, kteří opuštěným dětem poskytují náhradní domov.

 • Chci pomoci týraným dětem najít cestu z pekla
  Chci pomoci týraným dětem najít cestu z pekla

  ... protože některé děti bohužel prožijí víc, než mohou unést. Počet případů zneužívaných dětí narůstá. Ozvat se není snadné, je však potřeba, aby dítě vědělo, kam se v úzkých může obrátit. Pomoc nabízí Dětské krizové centrum, kde se odborní psychologové věnují dětem týraným a sexuálně zneužívaným.

 • Chci pomoci dětem z kojeneckých ústavů mít vlastní tetu
  Chci pomoci dětem z kojeneckých ústavů mít vlastní tetu

  ... Erární medvídek k šťastnému dětství prostě nestačí. Jenže mít někoho blízkého jen pro sebe – tento pocit děti umístěné do kojeneckých ústavů jen tak nepoznají. Vzpomínky a výlučný vztah se jim snaží poskytnout tety dobrovolnice.

 • Chci pomoci mladým lidem z dětského domova studovat
  Chci pomoci mladým lidem z dětského domova studovat

  ... protože každý člověk je osobnost a zaslouží si podpořit ve svých snech a plánech. Investice do vzdělání znevýhodněných mladých lidí je tou nejlepší investicí do jejich budoucnosti.

 • Chci pomoci zahojit bolavou dušičku dětí z dětského domova
  Chci pomoci zahojit bolavou dětskou dušičku

  ... protože citové strádání a trápení v dětství, odloučení od rodiny, ztráta zázemí a rozpad vašeho dosud známého světa zanechá v křehké dětské duši rány, s nimiž se člověk vyrovnává celý život.

 • Chci pomoci mladým lidem stát na vlastních nohách
  Chci pomoci mladým lidem stát na vlastních nohách

  ... protože každý si zaslouží si pomoc, aby mohl uplatnit svůj potenciál. Mladí lidé v ústavní péči vyrůstají bez materiální nouze, ale také bez praktických zkušeností, bez podpory rodiny, a my jim pomáháme k úspěšnějšímu startu do života.