Partneři

Pořádá:

Generální partner:

Generální mediální partner:

Ve spolupráci s:

Hlavní partneři:

Partneři:

Technology partner:

Partner pro prodej TERIBEAR:

Partner pro dobrovolnictví:

Partneři pro dětský pohyb:

S mediální podporou:

Dále děkujeme:

Akce se koná pod záštitou náměstka primátorky hl. m. Prahy, pana Petra Dolínka a radní MČ Praha 3, paní Ing. Mgr. Ireny Ropkové.