Pomohli jsme mladým lidem z dětského domova studovat

by editorwebu
2 roky ago
0 Views

… protože každý člověk je osobnost a zaslouží si podpořit ve svých snech a plánech. Investice do vzdělání znevýhodněných mladých lidí je tou nejlepší investicí do jejich budoucnosti.

Několika studentům z dětského domova a náhradní rodinné péče jsme pomohli uhradit náklady spojené s jejich vzděláním – konkrétně školné, ubytování na koleji, studijní pomůcky a vybavení.