Registrace

Milí přátelé, moc nás těší tradičně rekordní zájem o náš charitativně-sportovní happening. Přesáhli jsme neuvěřitelný počet 20.000 registrací a jak jsme avizovali již včera, byli jsme nuceni registraci uzavřít, abychom zajistili bezpečí a pohodlí našich účastníků v areálu. Děkujeme za pochopení a vaši úžasnou podporu!!!

 

 • Čip je striktně nepřenosný; účastní-li se více osob najednou (týmy, rodiny), je nutné zajistit čip pro každého jednotlivého účastníka.
 • Organizátoři si vyhrazují právo účastníka akce vyloučit v případě, že účastník nepoužívá vlastní čip.
 • Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během akce mohou být použity k vlastní propagaci pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.
 • Účastníci ve věku do 15 let musí mít písemný souhlas svého zákonného zástupce s sebou při vyzvedávání čipu. Formulář si můžete stáhnout ZDE.
 • Prostor akce a trati je monitorován online průmyslovou kamerou.
 • Pořadatel má právo uzavřít registraci bez předchozího oznámení z bezpečnostních důvodů a vzhledem k omezené kapacitě areálu.

Akce se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní účastníci.

Čip je nepřenosný; každý účastník akce potřebuje vlastní čip, předávání např. mezi členy rodiny není přípustné.

Účastníci jsou povinni respektovat pravidla akce a pokyny organizátorů. Každý účastník startuje výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko.

Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život účastníka během celého běhu, jakož to ani během případného tréninku na trati anebo doprovodného programu. Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí na akci nebo jejím sledováním. Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé účastníkům, ani za škody jimi způsobené.

Akce se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních podmínek (vedra, zima, bouřky, apod.) je pořadatel oprávněn odsunout začátek akce nebo zrušit akci dle aktuální situace. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli akci zastavit nebo reagovat na nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech účastníků (náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, útok medvěda apod.). Poplatek za čip se účastníkům v takovém případě nevrací.

Účastník se smí pohybovat pouze po vyznačené trase závodu. Účastníci musí absolvovat okruh vlastními silami, nesmí využít žádné dopravní prostředky (např. kolo, koloběžku, odrážedlo, kolečkové brusle, motocykl, auto, autobus, traktor, koně apod.). Výjimku tvoří osoby na invalidním vozíku s elektrickým pohonem, děti v kočárcích nebo domácí mazlíčci; kilometry nasbírané těmito účastníky se budu započítávat do celkového počtu naběhaných kilometrů, budou dohledatelné v leaderboardu, ale nebudou součástí oficiální výsledkové listiny.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách, bez předchozího oznámení.

V individuálních kategoriích (muži, ženy a děti do 12 let) získají účastníci na prvních třech místech zajímavé ceny od partnerů akce. V kategoriích rodina/tým bude oceněn vítězný tým a rodina.

Dosažený čas a rychlost nebudou při vyhodnocování brány v potaz; jedinou výhodou k vyhodnocení je počet absolvovaných kol, ať už uběhnutých nebo ujitých, tedy počet absolvovaných kilometrů.

V prostoru startu/cíle bude možné uschovat věci v šatně s obsluhou (omezená kapacita), popřípadě využít kabiny pro převlečení.

Pořadatel si dále vyhrazuje právo použít osobní údaje ve výsledkové listině akce a zároveň použít kontaktní údaje poskytnuté ve formuláři registrace pro zasílání informací související s organizací akce.

Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během akce mohou být použity k vlastní propagaci pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.

Účastníci ve věku do 15 let musí mít písemný souhlas svého zákonného zástupce s sebou při vyzvedávání čipu. Formulář si můžete stáhnout ZDE.

Pořadatel má právo uzavřít registraci bez předchozího oznámení z bezpečnostních důvodů a vzhledem k omezené kapacitě areálu.

Pořadatelem akce „TERIBEAR hýbe Prahou aneb Prima den s medvědem“ je Nadace Terezy Maxové dětem se sídlem Jáchymova 26/2, Praha 1, IČ: 285 14 319 a produkčně akci zajišťuje společnost CZECH-IN s.r.o., se sídlem 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4, IČO: 48582387, DIČ CZ48582387, Č. účtu 51-0903480287/0100.

Celým procesem registrace v rámci jednotlivých kategorií (jednotlivec, team, rodina) Vás provede online Registrační formulář.

Níže se dozvíte, jak postupovat při skupinové registraci (team, rodina)

REGISTRACE TÝMŮ A RODIN

Všichni členové týmu či rodiny jsou, kromě týmových kategorií, automaticky účastníky příslušných individuálních kategorií (tj. muži, ženy či děti do 12 let).

 1. v prvním kroku klikněte na příslušnou kategorii, ve které se chcete registrovat (team nebo rodina)
 2. vyplňte minimálně jednoho účastníka (kontaktní osobu)
  1. dále je možno pokračovat přidáním dalších účastníků v rámci skupiny (nutno vyplnit veškeré povinné údaje všech účastníků – jméno, příjmení, pohlaví, rok narození, země a email) a uhradit registrační poplatek za všechny najednou
  2. anebo dokončit registraci a umožnit dalším účastníkům, aby se k Vaší skupině přidali sami (za použití “Bezpečnostní kódu” – viz níže)
 3. zvolte název Vaší skupiny
 4. vyberte příběh, který chcete podpořit svým pohybem a kterému chcete věnovat Váš příspěvek a kilometry
 5. vyberte způsob úhrady registračního poplatku
 6. dokončete registraci

Jak se přidat ke stávajícímu týmu / rodině (použití Bezpečnostního kódu)

Kontaktní osoba týmu/rodiny (první registrovaný člen) obdrží “Bezpečnostní kód” týmu/rodiny v textu potvrzovacího mailu při vytvoření skupiny, který poskytne dalším osobám. Ty jej následně uvedou v průběhu vlastní registrace v příslušné kolonce a tím se připojí k již existující skupině.

Stejný postup lze aplikovat i na skupinovou registraci – tedy v rámci jedné registrace přidat ke stávající skupině vice účastníků najednou. Zaškrtněte políčko „Chci se přidat k již existujícímu týmu“ a poté vložte bezpečnostní kód.

Registrace se slevou či zdarma

V případě, že máte nárok na registraci se slevou či zdarma, organizátor Vám zašle speciální slevový kód emailem. Jednotliví členové týmu pak v posledním kroku registrace (krok 4) zadají slevový kód, který je opravňuje k čerpání slevy.

Úpravy ve stávající registraci

Odebírat členy skupiny není prostřednictvím online formulářů možné. V individuálních mimořádných případech je možné o vymazání ze skupiny požádat organizátora na emailu: teribear@c-in.eu.

Správcem osobních údajů je Nadace Terezy Maxové dětem, IČ 285 14 319, se sídlem Praha 1 – Staré Město, Jáchymova 26/2, PSČ 110 00, jakožto pořadatel akce. Správce shromažďuje osobní údaje o účastnících za účelem konání akce Teribear hýbe Prahou v rozsahu nezbytném pro její řádnou organizaci a průběh.

Správce zpracovává osobní údaje o účastnících v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, údaje o zemi a městě, ze kterého účastník pochází, název týmu, preferenci příběhu, který účastník svým během podpoří, pohlaví a rok narození. Účastník poskytuje tyto osobní údaje dobrovolně, pokud má zájem se akce účastnit. Jejich poskytnutí je nezbytné pro registraci účastníka, pokud neposkytne kterýkoli z těchto osobních údajů, není možné registraci provést. Právním základem pro zpracování je v tomto případě plnění smlouvy (registrace k akci TERIBEAR hýbe Prahou aneb Prima den s medvědem).

Správce zpracovává tyto osobní údaje manuálně v papírové podobě (při registraci na místě), jakož i automatizovanými prostředky v podobě elektronické. Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, rok narození, město/země, podporovaný příběh, název týmu a naběhané kilometry může nadále užít ve výsledkové listině akce jak na místě konání akce, tak je zveřejnit zejména na svých internetových stránkách www.teribear.cz, či jiným vhodným způsobem souvisejícím s propagací akce. Údaje uvedené v tomto odstavci je možné dohledat na internetových stránkách www.teribear.cz po zadání jména účastníka i po skončení akce, účastník však může kdykoli správce požádat o odstranění svých údajů.

Správce dále může na základě zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, zpracovávat e-mailovou adresu účastníka za účelem zasílání informací souvisejících s organizací akce, případně v souvislosti s dalšími akcemi konanými správcem po skončení akce, marketingová či jiná sdělení týkající se charitativní činnosti správce, pokud účastník takové zpracování při registraci neodmítl. Ze zasílání obchodních sdělení se může účastník kdykoliv odhlásit, a to prostřednictvím odkazu uvedeného v zaslaném obchodním sdělení nebo níže uvedených kontaktních údajů.

Správce používá pro zpracování uvedených osobních údajů následující zpracovatele: společnost CZECH-IN s.r.o., IČ: 485 82 387, se sídlem 5. května 1640/65, Praha 4, PSČ 140 00, společnost Gappex s.r.o., IČ: 068 35 732, se sídlem Na Cimbále 104/2, Praha 4, PSČ 143 00, společnost NET Production s.r.o., IČ: 03373045, se sídlem Za farou 816/67, Praha 5, PSČ 154 00 a společnost Visalajka s.r.o., IČ: 258 34 525 se sídlem Františkova 903/1, Praha 9, PSČ 198 00. Všichni tito zpracovatelé zajišťují technickou a organizační podporu nezbytnou pro řádné konání akce.

Účastník může správce kdykoli požádat o informace, které o něm správce zpracovává a správce je povinen mu tyto informace kdykoli poskytnout. Tuto povinnost může za správce plnit i zpracovatel.

Pokud se účastník domnívá, že dochází ke zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo ochranou jeho soukromého nebo osobního života, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, omezení zpracování či výmaz jeho osobních údajů. Pokud je žádost účastníka shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Správce je též povinen o takové žádosti účastníka informovat příjemce, kterým osobní údaje poskytl. To neplatí v případě, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí. Za určitých podmínek může účastník požadovat i právo na přenositelnost svých údajů, též má právo podat proti správci stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. V případě, kdy účastník udělil souhlas se zpracováním, učinil tak dobrovolně a má právo tento souhlas kdykoli odvolat či omezit.

Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během akce, s jejichž pořízením účastník svolil, mohou být použity k vlastní propagaci pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu. Účastník může své svolení s použitím obrazového či zvukového záznamu kdykoli odvolat, pokud by tak však učinil bez rozumného důvodu, je povinen nahradit Nadaci škodu, která by jí takovým odvoláním vznikla.

Osobní údaje účastníka budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu zpracování. Po naplnění účelu zpracování budou osobní údaje bezpečně odstraněny. Pokud je právním základem zpracování souhlas účastníka, dotčené osobní údaje budou zpracovávány po dobu jeho trvání, ledaže účastník souhlas před uplynutím této doby odvolá nebo omezí. V takovém případě správce přestane osobní údaje v příslušném rozsahu pro daný účely používat.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se průběhu akce nebo v případě, pokud by účastník rád uplatnil svá výše uvedená práva, prosím kontaktujte společnost CZECH-IN s.r.o. emailem na teribear@c-in.eu. Správce lze kontaktovat na e-mailové adrese info@terezamaxovadetem.cz nebo telefonicky na +420 257 474 529

„Bird & Bird & běžíme s Vámi“

Nadace Terezy Maxové dětem tímto ze srdce děkuje advokátní kanceláři Bird & Bird za kompletní právní servis pro projekt TERIBEAR i supervizi „Podmínek registrace“ a „Zpracování osobních údajů“.